Podstawy drogowe to element, bez którego trudno jest zaplanować jakiekolwiek prace drogowe. Podstawy drogowe pozwalają na zabezpieczenie pracy robotników drogowych, ale też samych kierujących. W jaki sposób tworzone są podstawy drogowe? Jak są wykorzystywane?

Dlaczego konieczne są remonty dróg?

Remonty dróg są konieczne, by utrzymać infrastrukturę drogową w dobrym stanie. Stan nawierzchni dróg w Polsce zależy od wielu czynników. Pierwszy to oczywiście stopień eksploatacji w danym odcinku czasu. Warto jednak pamiętać, że na stan dróg mają również wpływ zmienne warunki atmosferyczne, takie jak niskie i wysokie temperatury, wilgoć. Użytkowana nawierzchnia jest narażona przede wszystkim na pękanie, ale też na osuwanie się (ma to miejsce na terenach górzystych). W ostatnich latach coraz częściej zgłaszany jest problem powstawania kolein, które są wynikiem występowania wysokich temperatur powietrza. Asfalt pod ich wpływem mięknie i staje się podatny na odkształcenia.

Planowanie remontów dróg

Planowanie remontów dróg rozpoczyna się zazwyczaj od określenia, czy na remontowanym odcinku możliwe będzie stałe prowadzenie ruchu drogowego, czy konieczne będzie wyznaczenie objazdów. Drogowcy dążą do tego, by nie zamykać remontowanych odcinków. Zmiana organizacji ruchu na danym odcinku powinna być jednak przemyślana i odpowiednio zakomunikowana kierującym. W przypadku remontów dróg stosowany jest przede wszystkim ruch naprzemienny (wahadłowy, sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną), ale też wydzielanie dodatkowych pasów ruchu (np. pasem awaryjnym), zwężenia. Aby było to możliwe, konieczne jest zastosowanie odpowiednich znaków i tablic informacyjnych.

Podstawy drogowe – niezbędne w czasie remontów

Aby możliwe było rozmieszczanie tablic informacyjnych czy słupków ostrzegawczych w dowolnych miejscach, konieczne jest zastosowanie podstaw drogowych. Szeroki wybór tego typu produktów znaleźć można na stronie Nicrobase.pl. Nowoczesne podstawy drogowe tworzone są z PVC pochodzącego z recyklingu, a modułowa konstrukcja pozwala na łączenie podstaw ze sobą, bez konieczności używania złączek czy klejów. Kilka podstaw połączonych ze sobą pozwoli na umieszczenie dużych tablic informacyjnych, np. przy drodze szybkiego ruchu. Dzięki uniwersalnym otworom montażowym w podstawach Nicrobase możliwe jest osadzanie dowolnych znaków, słupków czy tablic informacyjnych. Podstawy dostępne są w dwóch wariantach wagowych, a producent podkreśla, że nie ma potrzeby dodatkowego dociążania ich.

Comments are closed.