Prawo transportowe to bardzo szeroki dział prawa obejmujący usługi związane z przewozem osób i towarów z jednego miejsca na drugie. Składa się ono z mnóstwa różnych zagadnień dotyczących zarówno zasad dotyczących kierowców, jak i praw, które posiada pasażer. 

Prawo transportowe – co obejmuje?

Polskie prawo transportowe reguluje zasady poruszania się po drogach, a także wiele innych kwestii organizowania i wykonywania transportu związanych z bezpieczeństwem, czy opłatami. Dokładne przepisy dotyczące transportu drogowego znajdziemy w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, która precyzyjnie określa zasady funkcjonowania: 

 

  • krajowego transportu drogowego – działalność gospodarcza związana z przewozem osób lub towarów pojazdami samochodowymi, które zostały zarejestrowane w kraju (także pojazdy samochodowe z przyczepą lub naczepy). Cała trasa, oraz miejsce rozpoczęcia lub zakończenia przejazdu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • międzynarodowego transportu drogowego – działalność gospodarcza w zakresie przewozu osób i rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • niezarobkowego krajowego przewozu drogowego – przewóz na potrzeby własne w obrębie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy przejazdu z pasażerami lub bez z załadunkiem albo bez ładunku, po spełnieniu wymagań określonych przez ustawę,
  • niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego – przewóz na potrzeby własne odbywający się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dokładniejsze informacje na temat zakresu działania transportu drogowego znajdziesz na stronie http://mskancelaria.com/prawo-transportowe-kancelaria/.

Transport drogowy – potrzebne zezwolenia

W celu świadczenia usług w zakresie transportu drogowego niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wedle zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Za udzielenie, odmowę udzielenia, zmianę, cofnięcie lub zawieszenie zezwolenia na odpowiada starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. 

 

W przypadku podjęcie i wykonywania transportu międzynarodowego niezbędna jest licencja wspólnotowa. Może zostać ona udzielona tylko przewoźnikowi, który posiada już zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W takim przypadku o przyznaniu licencji wspólnotowej decyduje Główny Inspektor Transportu Drogowego.

 

Zezwolenia takie wydawane jest na czas nieoznaczony po złożeniu odpowiedniego wniosku w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. W załatwieniu licencji pomóc może radca prawny – po usługi tego typu możesz zgłosić się na stronie http://mskancelaria.com/.

 

Comments are closed.