Sprawy rozwodowe są dzisiaj jednymi z najczęściej prowadzonych w polskich sądach – średnio co trzecie małżeństwo rozpada się, a wiele z nich nie ma stażu pięciu lat. W takiej sytuacji socjologowie często zadają sobie pytanie: co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Powody rozwodów w Polsce

Olbrzymi odsetek rozwodów w Polsce jest szczegółowo badany przez socjologów. Zdecydowana większość par w pozwach rozwodowych wpisuje frazę „różnice nie do pogodzenia”. Specjaliści zgadzają się, że to niezwykle szeroki termin, który może tłumaczyć zarówno niezgodność związaną ze światopoglądem, jak i religią. Wiele par dopiero po latach podejmuje temat posiadania dzieci. Może się okazać, że jeden z małżonków nie pragnie potomstwa – w tej sytuacji następuje poważny konflikt, który trudno rozwiązać. Powodem rozwodów jest oczywiście również niewierność małżeńska – zdrady dotykają wiele małżeństw, jednak wiele mówi się dzisiaj także o terapiach małżeńskich. Jeśli małżonkowie wyrażają chęć podjęcia terapii jest to szansa na uratowanie małżeństwa. Powodem do rozwodu mogą być również nałogi jednego z małżonków, mający negatywny wpływ nie tylko na partnera, ale również na dzieci. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziemy więcej informacji o samych rozwodach.

Czy rozwód jest procesem skomplikowanym?

Rozwód jest procesem urzędowym – konieczne jest nie tylko wypełnienie i złożenie odpowiednich wniosków i pism, ale też przestrzeganie terminów wyznaczonych przez konkretne urzędy. Podczas wyznaczonej rozprawy sąd przesłuchuje małżonków, nie widząc przesłanek do rozwodu odracza sprawę i daje małżonkom czas do zastanowienia. Kiedy istnieją poważne powody do rozwiązania małżeństwa sąd bierze pod uwagę zarówno dobro współmałżonka, jak i dzieci. 

Comments are closed.